No215安芷爱情在熄灯之后写真专辑36P安芷爱尤物

No215安芷爱情在熄灯之后写真专辑36P安芷爱尤物

治之不当,邪不即去,渐至第三层。因积热上攻而致者,或由饮食停滞中脘,或由过食煎炒椒姜,胸中素有蓄热,热攻于肺,气机错乱,而鼻孔煽动。

心热者,可与导赤散、黄连汤。近来市习,一见脐痛,不按界限,一味调气行血,每以木香、小茴、当归、白芍、川芎、枳壳、沉香之类,故有效与不效。

偏于右者,气虚而风袭之也,主以四君加风药。气耗则不能统血,故自汗出。

有余言气分之邪旺。 近来治论纷纷,愈出愈奇,理法将泯,不得不为之一正。

 统以六味丸治之,其蒙蔽有年矣。 如舌黄气粗,二便不利,周身冰冷,此是热邪内攻,闭其清道,急宜宣散通滞,如今之万应灵通丸,又名兑金丸,又名灵宝如意丸,又名川督普济丸,又名玉枢万灵丹。

至于处子、妇人经闭不通,皆由虚损,先宜扶阳,继须通利。伤于阴络,则妄行于下。

Leave a Reply